บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 44 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 0-2978-5640-43
กรุงเทพฯ & ปริมณฑล
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด นนทบุรี/แคราย T 02-978-5640
บริษัท วายเอสเอ็ม เน็ตช็อป จำกัด กรุงเทพฯ/วัชรพล T 02-948-1000
บริษัท โปรเกส คาร์ เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี T 02-581-6878
ภาคกลาง
บริษัท ดี-ออโต้ เซลส์ จำกัด สมุทรสาคร T 034-864-130-2
ภาคตะวันตก
บริษัท ทีพีอาร์ โอโตเซลส์ จำกัด ราชบุรี T 032-389-474-5
ภาคตะวันออก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยชานน์ ฉะเชิงเทรา T 038-514-177-78
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยชานน์ (สาขา) ชลบุรี ชลบุรี T 038-283-699
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัท ร้อยเอ็ดโอโตเซลส์ จำกัด ร้อยเอ็ด T 043-515-111, 043-516-000
บริษัท ร้อยเอ็ดโอโตเซลส์ จำกัด (สาขา) มหาสารคาม T 043-713-401-2
บริษัท เทพนคร ออโตเซอร์วิส จำกัด นครราชสีมา T 044-296-999
บริษัท อุบลง่วนอัง มอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุบลราชธานี T 045-475-217-19
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น T 043-333-530-33
ภาคเหนือ
บริษัท นิธิบูรณ์ ออโต้เซลส์ จำกัด เชียงใหม่ T 053-891-511-2
บริษัท วายพี ออโต้เซล จำกัด น่าน T 054-774-494-5
บริษัท วายพี ออโต้เซล จำกัด (สาขา) เชียงราย T 053-719-842
บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครสวรรค์ T 056-221-555
บริษัท เอ.วี.กำแพงเพชร (2009) จำกัด กำแพงเพชร T 055-850-899, 055-850-909
ภาคใต้
บริษัท ตงฟง สุราษฎร์ธานี จำกัด สุราษฏร์ธานี T 077-289-752, 077-961-227
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแพบริการ นครศรีธรรมราช T 075-341-296
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแพบริการ สงขลา T 088-792-3303
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแพบริการ (สาขา) นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) T 075-412-797
บริษัท ตรังลีลามินิทรัค จำกัด ตรัง T 075-216-423
บริษัท ไลฟ์สไตล์ออโต จำกัด ภูเก็ต T 076-236-618
บริษัท ซีจีซี ออโต้คาร์ส จำกัด ปัตตานี T 087-474-7965, 093-635-8297, 06-4145-4479