รับสมัครงาน

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง/เพศชาย
 • อายุไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • สามารถใช้ Program office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Program Express ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • ช่างสังเกตุ เรียนรู้งานได้ไว ทำงานเชิงรุก และมีความเป็นทีมเวิร์ค
 • มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
 • สามารถทนความกดดันได้ดี
Download
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชายหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการธุรกิจรถยนต์เท่านั้น
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและมีทักษะเจรจาต่อรองดี
 • มีเครือข่ายกว้างขวางสามารถติตต่อเพื่อหาดีเลอร์ใหม่ๆได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • มีความซื่อสัตย์และกระตือรือล้น
 • มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดี่ยวกันกับองค์กร
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
Download
เจ้าหน้าที่อะไหล่ คลังสินค้า ( ประจำโรงงาน )
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตืนรือร้น และอดทนในการทำงาน
 • บุคคลิกภาพดี มีทัศนคติเชิงบวกและทุ่มเทใส่ใจในงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Microsoft Office Word,Excel , Express ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน
Download
เจ้าหน้าที่ ImportExport
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • ขยัน กระตือรือร้น ทำงานกระฉับกระเฉง รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
Download
พนักงานขาย Sale
คุณสมบัติ
 
 • เพศชาย/ หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง / ขยัน / ทนความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ Tele Sales พิจารณาเป็นพิเศษ
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
Download