งานเปิดตัว ตลาด J-Night market (ลาดปลาเค้า) พร้อมกับ คอนเสิร์ต หญิงลี
03 / 02 / 2016
เปิดตลาด J-Night และงานวันเด็ก

กิจกรรม งานเปิดตัว ตลาด J-Night market (ลาดปลาเค้า) พร้อมกับ คอนเสิร์ต หญิงลี

เมื่อ 8-10 มกราคม 2559