• ตงฟง

ABOUT US

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งบริหารการจัดจำหน่ายและการบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพทั้งทางด้าน ผลิตภัณฑ์ อะไหล่และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีของยนตรกรรมชั้นนำกับการจัดการด้านวิศวกรรมการผลิตเพื่อให้ได้สุดยอดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด ใส่ใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะผสมผสานความเป็นเลิศทุกด้านจากทุกฝ่าย เพื่อสรรค์สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ พันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ผู้คิดค้นเทคโนโลยี ผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้จำหน่าย พนักงาน ลูกค้าและสังคม รวมไปถึงบริษัทฯ ควบคุมและคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากล

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจจากประเทศจีน คือ
– บริษัท ตงฟง เสี่ยวคัง จำกัด (Dongfeng Xiaokang) ผู้ผลิต อับดับ 2 ของประเทศจีนผู้ผลิตรถยนต์ Honda, Nissan, Peugeot Citroen, KIA
– บริษัท ปักกิ่ง โฟตอน มอเตอร์ส จำกัด (Beiqi Foton Motors) ผู้ผลิต อับดับ 3 ของประเทศจีนผู้ผลิตรถยนต์ Mercedes Benz, Hyundai, Jeep

โดยได้รับสิทธิการผลิตและจัดจำหน่าย รถตู้และรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก ตงฟง (DFSK) และรถตู้, รถบรรทุกขนาดกลาง และรถกระบะ โฟตอน คัมมินส์ (FOTON Cummins) แต่ผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัทฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่ง ว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะสร้างทางเลือกที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยได้อย่างแน่นอนและทำให้ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด เป็นผู้นำด้านรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย

นโยบาย 3S

SALE
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด ได้เล็งเห็นว่า ความไว้ใจและการตัดสินใจของลูกค้า คือ “พันธะ” ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดไปการจัดจำหน่ายเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเรื่องสำคัญ บริษัท ฯ จึงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้จำหน่ายในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ การยอมรับและความสามารถแข่งขันได้ สร้างเป็นมาตรฐานของผู้จำหน่ายทั้งประเทศ

SERVICE
การบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าซึ่งบริษัทฯ ถือว่างานบริการเป็นมากกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบแต่คือ ”คำสัญญา” ที่มีความสำคัญมากที่สุด

SPARE PARTS
การสำรองชิ้นส่วนและอะไหล่ ด้วยคลังอะไหล่สำรองมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถได้ครบทุกคันเพื่อเป็น “การรับประกัน” และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

After sale service

ความเชื่อมั่นในปรัชญาของการให้บริการที่ดี

A = ATTITUDE การมีความพร้อมและมีหัวใจที่จะสร้างงานบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

F = FORWARD การบริการที่เข้าถึง และนำเสนอให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

T = TECHNOLOGY การนำเทคโนโลยีทันสมัยด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

E = EXPECTATION การให้บริการที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

R = RESPONSIBILITY การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเต็มใจและจริงจัง

S = SINCERITY การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

A = ATTENTION การให้บริการด้วยความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

L = LEARNING การรับฟังข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ และเตรียมผู้ให้บริการพร้อมความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

E = EXPERIENCE การมอบประสบการณ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นองค์รวม

HR Development

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากร พนักงาน ทั้งในบริษัทฯ และของผู้จำหน่ายที่มีทั้งพนักงานฝ่ายขายและทีมช่าง เพราะ บริษัทยึดมั่นใส่ใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะผสมผสานความเป็นเลิศทุกด้านจากทุกฝ่าย จึงได้มุ่งเน้นการฝึกอบรม และพัฒนาผู้จำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกฝัง และพัฒนาความรู้, ความสามารถ และความชำนาญ ให้กับพนักงาน ตั้งแต่ด้านการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย และพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้ความตระหนักรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าพวกเขาคือทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า

งานฝึกอบรม

การจัดฝึกอบรมประจำปี สำหรับพนักงานขายและบริการหลังการจำหน่าย ของผู้จำหน่ายทั่วประเทศการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของผู้แทนจำหน่ายกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายเปิดใหม่ โดยแบ่งการฝึกอบรมพนักงานตามระดับชั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการขายและการบริการของผู้แทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัทฯ ในหลักสูตรต่างๆ อื่น ตามโอกาส เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกด้าน

Total Care

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด
บริการลูกค้าด้วยใจ คอยต้อนรับดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการแบบครบวงจร

PDI บริการตรวจสอบ รถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า
– บริการตรวจเช็คตามระยะ- บริการซ่อมบำรุงทั่วไป
– บริการซ่อมเครื่องยนต์, ช่วงล่าง, ระบบเชื้อเพลิง, ตัวถัง-สี, ฯลฯ
– ให้บริการข้อมูลทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และการฝึกอบรมช่างเทคนิค
– ตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ และอนุมัติการรับประกัน
– พนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
– อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ เพื่อการวิเคราะห์ และการซ่อมบำรุงที่ครบครันทันสมัยและแม่นยำ
– อะไหล่ของแท้ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมการรับประกัน
– คลังอะไหล่ การรับเข้า-การจัดเก็บ-การเบิกจ่าย
– รับจัดส่งอะไหล่ ทั่วประเทศ
– Customer Service การรับเรื่องร้องเรียนและคำติชมจากลูกค้า
– Roadside Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.